RSKremer Logo
Kremer Home Button
Kremer Contact Button
Kremer Route Button
Kremer E-mail Button
Kremer Twitter Button
Kremer Linkedin Button
  • Kantoor KremerFlex BV
  • Kantoor KremerFlexibilisering van BV-recht
  • Kantoor KremerBelangrijke wijzigingen
  • Kantoor KremerAfschaffing van het verplichte minimumkapitaal
  • Kantoor KremerAfschaffing verplichte blokkeringsregeling
Kantoor Kremer1 Kantoor Kremer2 Kantoor Kremer3 Kantoor Kremer4 Kantoor Kremer5
Flex BV

Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van BV-recht aangenomen.

De invoeringsdatum is 1 oktober 2012 en de wet heeft dan onmiddellijke werking.

Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het huidige BV-recht.

1 - Afschaffing van het verplichte minimumkapitaal.
Onder het huidige recht is een oprichter van een BV nog verplicht minimaal euro 18.000,- kapitaal te storten in de BV. Dit heeft als doel het beschermen van schuldeisers van de BV. In het voorstel is niet langer een wettelijk minimumkapitaal opgenomen. Schuldeisers worden in het voorstel beschermd doordat er niet zomaar dividend mag worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Het criterium voor het doen van uitkeringen zal zijn dat de BV hiertoe pas mag overgaan als redelijkerwijs duidelijk is dat de BV haar schulden kan blijven betalen. Wanneer de BV haar schulden niet kan betalen, zou het kunnen zijn dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag van de uitkering. Bovendien zal de aandeelhouder soms verplicht zijn tot terugbetaling van het uitgekeerde dividend.

2 - Afschaffing verplichte blokkeringsregeling.
Onder het huidige recht is het verplicht om een blokkeringsregeling in de statuten op te nemen. In zo’n blokkeringsregeling wordt opgenomen dat wanneer de aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, hij deze of te koop moet aanbieden aan de andere aandeelhouder of dat hij goedkeuring nodig heeft voor de verkoop van de andere aandeelhouders. In het voorstel staat dat straks bepaald kan worden dat er in het geheel géén beperkingen gelden bij een aandelenoverdracht. Indien gewenst, kunnen de aandeelhouders nog wel op eigen initiatief een blokkeringsregeling opstellen.

3 - De nu nog verplichte bankverklaring bij de oprichting van een BV wordt afgeschaft.
Wanneer bij de oprichting in natura wordt ingebracht (bijvoorbeeld de inbreng van een bedrijf), zal de nu nog verplichte accountantsverklaring ook worden afgeschaft. De regeling dat de oprichters/bestuurders een beschrijving moeten opstellen van de inbreng wordt in de nieuwe regeling wel gehandhaafd.

4 - Afschaffing van de bepaling die nu nog verbiedt dat de BV aan een derde geld leent of borg staat voor een lening, indien die lening gebruikt wordt voor de aanschaf van aandelen in diezelfde BV.

5 - De procedure omtrent kapitaalvermindering wordt vereenvoudigd.

6 - In de statuten kan worden bepaald dat bepaalde aandelen zijn uitgesloten van winstdeling.

7 - De statuten kunnen bepalen dat op bepaalde aandelen meerdere stemmen kunnen worden uitgebracht. Ook kunnen bepaalde aandelen van stemrecht worden uitgesloten.

Wilt u meer informatie over de Flex BV of wat de invoering hiervan voor uw bedrijf betekent, neem dan contact met ons op.

DOWNLOAD - NOAB Flex-BV Checklist V1 6-7-2012 mm.pdf

R.S. Kremer - Beilerstraat 8 - 9401 PK Assen - Tel. 0592 311330
E-mail secretariaat@rskremer.nl
KVK
04027502 - BTW NL8095.99.466B01
Noab Logo
Kremer Wij ondersteunen Button
O-design