Belastingrente VPB (10%) en IB (7,5%) voor aanslagen 2023

Gepubliceerd: 29-04-2024, laatst gewijzigd: 29-04-2024

Volgt er uit uw aangifte inkomstenbelasting, ZVW of vennootschapsbelasting over 2023 een te betalen bedrag dan wordt door de belastingdienst belastingrente in rekening gebracht. Voor de vennootschapsbelasting geldt een tarief van 10% voor de inkomstenbelasting/ZVW 7,5%. 

De volgende situaties zijn denkbaar: 

Inkomstenbelasting:

  1. De aangifte is ingediend voor 1 mei. Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht. Ook niet als de definitieve aanslag na 1 juli ligt en/of als de belastingdienst afwijkt van de ingediende aangifte.
  2. Er is een voorlopige aanslag aangevraagd voor 1 mei. Als de belastingdienst de gegevens uit de voorlopige aanslag ongewijzigd overneemt wordt er geen belastingrente in rekening gebracht.

 Vennootschapsbelasting:

  1. De aangifte is ingediend voor 1 juni. Als de belastingdienst de aangifte ongewijzigd overneemt wordt er geen belastingrente in rekening gebracht. Wordt er wel afgeweken van de ingediende aangifte, dan wordt er wel belastingrente in rekening gebracht.
  2. De aangifte wordt ingediend na 1 juni. Indien uit de aangifte een te betalen bedrag volgt wordt belastingrente in rekening gebracht.
  3. Er is een voorlopige aanslag aangevraagd voor 1 mei. Als de belastingdienst de gegevens uit de voorlopige aanslag ongewijzigd overneemt wordt er geen belastingrente in rekening gebracht.

Over welke periode dient belastingrente betaald te worden?

De belastingrente wordt berekend over de periode van 1 juli volgend op het belastingjaar tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Voorbeeld:

Op 23 juni 2024 wordt de aangifte over 2023 ingediend. De aanslag wordt opgelegd met een datum van 6 augustus 2024, met daarop een te betalen bedrag.  Er wordt dan belastingrente in rekening gebracht over de periode van 1 juli 2024 tot en met 17 september 2024 (6 weken na de datum van de aanslag)

Verwacht u een te betalen bedrag op uw aangifte 2023 en heeft u geen voorlopige aanslag aangevraagd ter hoogte van dit bedrag en u wilt heffingsrente voorkomen onderneem dan actie.

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Wilt u advies over dit onderwerp specifiek voor uw persoonlijke situatie?
Laat het ons weten.

Maak een afspraak