BIK (Baangerelateerde Investeringskorting)

Gepubliceerd: 24-02-2021, laatst gewijzigd: 29-03-2023

Door de coronacrisis schuiven veel ondernemers hun investeringsplannen op de lange baan. Dat is niet goed voor de economie. Daarom wordt door het kabinet een nieuwe regeling geïntroduceerd, de BIK (Baangerelateerde investeringskorting).
Met deze regeling stimuleert het kabinet bedrijven om nu investeringen te doen. Het is een tijdelijke regeling en deze zorgt er voor dat bedrijven blijven investeren in bijv. nieuwe machines.
Doelgroep van de BIK-regeling zijn in principe alle bedrijven (zowel MKB als grootbedrijf) die in Nederland loonbelastingplichtig zijn. De investeringskorting bestaat uit een fiscaal voordeel, in de vorm van een korting op de af te dragen loonheffing (afdrachtvermindering). Het BIK-voordeel is gekoppeld aan investeringen en het is niet noodzakelijk om winst te maken om van deze regeling gebruik te kunnen maken.

De regeling geldt voor investeringen in 2021 of 2022. De in aanmerking komende investeringen kunnen bijvoorbeeld zijn: bedrijfsinvesteringen in machines, computers, energiebesparing, milieuvriendelijke apparaten enz.

Wat zijn de voorwaarden:

  • Om van de regeling te kunnen profiteren moet de investeringsbeslissing zijn genomen na 1 oktober 2020
  • De volledige betaling moet plaatsvinden in 2021 of 2022
  • Er moet sprake zijn van een nieuw bedrijfsmiddel dat binnen 6 maanden in gebruik wordt genomen (niet tweedehands)

Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot  5 miljoen 3,9 %, daarboven 1,8%.
De investeringskorting kan worden verrekend met de af te dragen loonheffing.

Wat zijn de verdere regels:

  • Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 500 per bedrijfsmiddel en €  20.000 per aanvraag. In een aanvraag kunnen dus meerdere investeringen worden opgenomen.
  • De BIK geldt voor nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, meer voorwaarden zijn vergelijkbaar met de KIA
  • Geldt voor bedrijven die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd zijn en loonheffing voor personeel afdragen
  • Voor kleinere investeringen kunnen de KIA en de BIK samengaan
  • Ook groene investeringen worden aantrekkelijker; bedrijven kunnen de BIK combineren met de EIA, MIA of VAMIL
  • Het voordeel van de KIA, MIA en EIA is afhankelijk van de rechtsvorm, de hoogte van de winst die een bedrijf maakt en de belastingtarieven die daarbij horen.
  • De KIA en de BIK zijn gebaseerd op het totale investeringsvolume in een jaar, de MIA en de EIA kunnen per bedrijfsmiddel worden aangevraagd.

Voorlopig kan als “Fiscale eenheid” nog geen gebruik worden gemaakt van de BIK. Dit specifieke onderdeel moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Als de goedkeuring er komt dan gaat dit gelden met terugwerkende kracht t/m 1 januari 2021. Voor bedrijven die deel uitmaken van een fiscale eenheid is het mogelijk om een verdeling aan te geven over de verschillende entiteiten.
Als deze goedkeuring er niet komt, dan zullen de percentages met terugwerkende kracht worden verhoogd. Dan wordt de korting voor grote investering tot 5 miljoen 5 % en daarboven geldt dan een percentage van 2,08%.

Hoe is de procedure:

•   Een bedrijf moet een BIK-verklaring aanvragen bij RVO en de daarin opgenomen 
     investeringskorting in de loonaangifte toepassen de af te dragen loonheffing. 
     Het voordeel mag pas worden toegepast nadat een BIK-verklaring is ontvangen
•   Dit kan vanaf 1 september 2021 en maximaal 4 keer per jaar worden aangevraagd

Wilt u advies over dit onderwerp specifiek voor uw persoonlijke situatie?
Laat het ons weten.

Maak een afspraak