Gepubliceerd: 01-06-2021, laatst gewijzigd: 01-06-2021

De BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskorting) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 door het kabinet ingetrokken. Voorgesteld wordt om deze BIK-regeling te vervangen door een verlaging van de werkgeverspremie AWf (Algemeen Werkloosheidsfonds)
Dit zal dan mogelijk gelden vanaf 1 augustus 2021.

Hiermee blijft het kabinet zo dicht mogelijk bij het beleidsdoel van de BIK en schept het kabinet snel duidelijkheid voor het bedrijfsleven. Deze stimulans grijpt minder direct dan de BIK aan op de investeringen, maar is een maatregel die het dichtst staat bij het doel dat het kabinet voor ogen heeft en is snel uit te voeren. Bovendien grijpt deze maatregel net als de BIK aan op de werkgeverslasten.
De exacte hoogte van de korting moet nog bekend worden.

Via deze premie AWf betalen werkgevers mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging hiervan verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden.

 

Wilt u advies over dit onderwerp specifiek voor uw persoonlijke situatie?
Laat het ons weten.

Maak een afspraak