Corona belastingschulden - betalingsregeling update

Gepubliceerd: 03-04-2023, laatst gewijzigd: 03-04-2023

Corona belastingschulden – betalingsregeling update

 

Vanwege de coronacrisis heb je gebruik kunnen maken van het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden. De betalingsregeling heeft betrekking op de openstaande belastingaanslagen uit de periode 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022. In september 2022 heb je een overzicht ontvangen van de openstaande bedragen met daarbij de vanaf 1 oktober 2022 geldende maandelijkse aflossingsverplichting.

 

Vanaf 11 april 2023 gaat de belastingdienst brieven versturen met een overzicht van de openstaande belastingschulden per 24 maart 2023. In principe zijn er drie categorieën

  1. Openstaande belastingaanslagen uit de periode 12 maart 2020 t/m 31 maart 2022. Hiervoor geldt de betalingsregeling.
  2. Openstaande belastingaanslagen uit de periode 1 april 2022 tot 1 oktober 2022. Deze vallen niet onder het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden.
  3. Openstaande belastingaanslagen vanaf 1 oktober 2022. Hiervoor geldt ook dat ze niet onder het bijzonder uitstel vallen.

 

Je dient één van de volgende acties te ondernemen als er achterstanden zijn in de aflossingsverplichtingen:

  1. Voorwaarde om de betalingsregeling in stand te kunnen houden of om in overleg te kunnen treden met de belastingdienst over aanvullende mogelijkheden is dat de belastingaanslagen die zijn opgelegd vanaf 1 oktober 2022 tijdig zijn voldaan. Mocht in de brief een openstaande aanslag staan van na 1 oktober 2022 die volgens jou wel is betaald, dan is de aflossing waarschijnlijk afgeboekt op een andere openstaande aanslag. Je dient hierover contact op te nemen met de belastingdienst.
  2. Wil je een aanpassing van de betalingsregeling, dan kun je daarvoor een verzoek doen bij de belastingdienst. Let op: hiervoor gelden aanvullende voorwaarden. De volgende aanpassingen zijn mogelijk:
  • Kwartaalbetaling i.p.v. maandbetaling;
  • Betaalpauze: je kunt 1 keer een periode van maximaal 6 aaneengesloten maanden of 2 aaneengesloten kwartalen stoppen met betalen (kan met terugwerkende kracht);
  • Verlenging: je verlengt de regeling naar maximaal 7 jaar. Dit kan alleen als je een betalingsregeling hebt voor minimaal € 10.000.
  1. Wil je de huidige regeling behouden zorg dan dat de achterstallige termijnen worden voldaan.

Indien naar aanleiding van bovenstaande geen actie wordt ondernomen volgt er vanaf half mei een brief van de belastingdienst waarin wordt aangeven dat het openstaande bedrag in zijn geheel binnen 14 dagen moet worden voldaan.

Invorderingsrente

Over de openstaande belastingschuld wordt invorderingsrente gerekend. Gedurende de coronacrisis is het percentage verlaagd naar 0,01%. Stapsgewijs wordt het percentage verhoogd naar 4% (vanaf 1 januari 2024). Mocht je de mogelijkheid hebben dan kan eerder aflossen een optie zijn om rente te besparen.

Wilt u advies over dit onderwerp specifiek voor uw persoonlijke situatie?
Laat het ons weten.

Maak een afspraak