Eindejaarstip - Dividend uitkeren tussen BV’s (en de uitkeringstoets)

Gepubliceerd: 13-12-2021, laatst gewijzigd: 10-11-2023

Het einde van het jaar nadert. Tijd om de onderlinge rekening-courantverhoudingen tussen de BV’s te beoordelen en eventueel op te schonen. Dividenduitkeringen tussen BV’s zijn vrijgesteld van dividendbelasting omdat, vanaf een bezit van 5% de deelnemingsvrijstelling geldt.
Om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen dient een balanstest en uitkeringstoets te worden uitgevoerd. Vastgesteld dient te worden dat de onderneming de komende 12 maanden aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. De toets wordt gedaan door het bestuur van de vennootschap in het jaar waarin de uitkering plaatsvindt. Het niet correct uitvoeren van de uitkeringstoets en het toch uitkeren van dividend kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid wanneer de BV vervolgens in de financiële problemen raakt. Bestuurders kunnen dan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade als gevolg van de onrechtmatige dividenduitkering.


Onderneem voor 31 december 2023 actie als je in dit boekjaar een dividenduitkering wilt doen.

Wilt u advies over dit onderwerp specifiek voor uw persoonlijke situatie?
Laat het ons weten.

Maak een afspraak