Gepubliceerd: 10-10-2022, laatst gewijzigd: 06-12-2023

December is dé maand om te beoordelen of fiscale regelingen optimaal zijn benut. De werkkostenregeling is één van die regelingen.

Als werkgever mag je, binnen bepaalde grenzen, zaken vergoeden of verstrekken aan je personeelsleden. Zolang deze vergoedingen en verstrekkingen vallen binnen de zogenaamde vrije ruimte kan dat onbelast. De vrije ruimte bedraagt in 2023 3% (in 2024 1,92%) over de loonsom tot € 400.000. Over het meerdere geldt een percentage van 1,18%. Wordt de vrije ruimte overschreden dan geldt een eindheffing van 80%.

Voorbeelden van vergoedingen en verstrekkingen zijn:

  • Kerstpakketten
  • Bedrijfsuitjes en personeelsfeestjes
  • Fiets van de zaak
  • Bedrijfsfitness

Er gelden enkele voorwaarden om zaken ten laste te brengen van de vrije ruimte. O.a. het gebruikelijkheidscriterium. De vergoedingen en verstrekkingen moeten gebruikelijk zijn in de gegeven omstandigheden en mogen niet bovenmatig zijn.

In principe kun je een bedrag ad € 2.400 per persoon “schenken” aan je werknemer. Dit is de doelmatigheidsmarge. Hierbij geldt o.a. dat het redelijk moet zijn en het bedrag moet in de vrije ruimte vallen. Er moet dus rekening gehouden worden met reeds ontvangen verstrekkingen en vergoedingen. Ook de dga en zijn/haar partner die op de loonlijst staan kunnen deze bonus ontvangen.

Neem contact op met één van onze adviseurs om in uw specifieke situatie te beoordelen of de werkkostenregeling optimaal is benut.

Wilt u advies over dit onderwerp specifiek voor uw persoonlijke situatie?
Laat het ons weten.

Maak een afspraak