Uitbetaalde bedragen aan derden

Gepubliceerd: 10-10-2022, laatst gewijzigd: 29-04-2024

Sinds 1 januari 2022 geldt de renseigneringsverplichting. Deze regeling houdt in dat in sommige gevallen betalingen aan ingehuurde derden/ZZP’ers bij de Belastingdienst gemeld moeten worden.

Ben je een inhoudingsplichtige (iemand die aangifte loonheffingen moeten doen), dan geldt deze regeling voor u.  Uiteraard gaat het alleen om betalingen aan derden die voldoen aan de voorwaarden van deze regeling.

 Er gelden twee voorwaarden met betrekking tot de persoon die de uitbetaling krijgt:

  1. Deze persoon is niet bij u in dienstbetrekking.
  2. Deze persoon factureert niet, of stuurt u een factuur zonder btw. Bijvoorbeeld omdat sprake is van vrijgestelde prestaties of omdat deze persoon gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling.

Het gaat altijd om natuurlijke personen. De inkomsten van deze personen behoren over het algemeen tot het belastbaar resultaat uit overige inkomsten. De belastingdienst heeft een opsomming gegeven van de betalingen die niet aangeleverd dienen te worden:

  • Betalingen waarvoor u een factuur hebt gekregen met meer dan € 0 btw
  • Betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen.
  • Betalingen aan artiesten en buitenlandse beroepssporters die vallen onder de artiesten- en beroepssportersregeling.
  • Betalingen aan erfgenamen van auteursrecht of naburig recht.

Voor alle andere gevallen geldt dus wel een aanleververplichting. De gegevens met betrekking tot de in 2023 uitbetaalde bedragen dienen voor 1 februari 2024 te worden aangeleverd bij de belastingdienst. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Het bedrag dat is uitbetaald
  • De datum waarop is uitbetaald
  • Gegevens van de persoon aan wie is uitbetaald (naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer)

De betaaldatum is bepalend, niet de factuurdatum. De inhoudingsplichtige moet zich ‘vergewissen’ dat het bsn nummer hoort bij degene aan wie wordt uitbetaald. Dit kan aan de hand van een kopie ID-bewijs.

 Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

 

Wilt u advies over dit onderwerp specifiek voor uw persoonlijke situatie?
Laat het ons weten.

Maak een afspraak