Nu wordt er nog rekening gehouden met een fictief rendement over uw totale vermogen waarover een rendementsheffing van 30% wordt geheven. Vanaf 2022 wordt er gekeken naar de opbouw van uw vermogen.

Wijzigingen box-3 heffing

Gepubliceerd: 10-02-2020, laatst gewijzigd: 19-03-2020

Vanaf 2022 wijzigt de heffing over het box-3-vermogen.

Nu wordt er nog rekening gehouden met een fictief rendement over uw totale vermogen, waarover een rendementsheffing van 30% wordt geheven. Vanaf 2022 wordt er gekeken naar de opbouw van uw vermogen. Hierbij vindt er een verdeling plaats naar spaargelden, beleggingen en investeringen en schulden. Ook gaat de rendementsheffing omhoog van 30% naar 33%.

Voor het totaal van de inkomsten uit vermogen komt er een heffingsvrij inkomen van ongeveer 400 euro. Dit komt in plaats van het huidige heffingsvrije vermogen van  30.846 euro per persoon (dit is het bedrag vastgesteld voor 2020).
Voor beleggers met veel spaargeld zal de nieuwe heffing gunstig uitpakken, uw spaargeld is tot ongeveer 440.000 euro per persoon vrijgesteld van heffing. Hebt u uw vermogen echter voornamelijk zitten in beleggingen en vastgoed, dan kan dit voor u fiscale gevolgen hebben.

In de kabinetsplannen wordt er eerst gekeken of het vermogen hoger is dan 30.000 euro. Tot dit bedrag is er geen belasting verschuldigd; komt u hierboven dan vervalt het heffingsvrije vermogen en gaat men kijken naar de opbouw en verdeling van uw vermogen.
Op basis van 2020 worden dan de volgende forfaitaire rendementen toegepast:

  • 0,09% over spaargelden
  • 5,33% over beleggingen
  • 3,03% over schulden

De peildatum hiervoor verandert niet, deze blijft 1 januari. 

In het overzicht hieronder kunt u zien wat de gevolgen voor u kunnen zijn:

Vermogen € 100.000                                     Belasting 2019                                  Belasting 2022

100% sparen                                                     € 404                                                    € 0
50% sparen                                                       € 404                                                    € 762   
0% sparen                                                         € 404                                                    € 1.626

Als u uw geld voornamelijk in beleggingen of in onroerend goed hebt zitten, dan zult u dus meer belasting moeten betalen dan in het huidige  stelsel. 
Mocht u uw vastgoed gefinancierd hebben met vreemd vermogen, dan kan deze wijziging ook zeer nadelig voor u uitpakken. De schuld hiervoor mag nu nog van uw vermogen worden afgetrokken voor de bepaling van het forfaitaire rendement dat bij u belast is; vanaf 2020 geldt er voor schulden een eigen rendement van 3,03%.

Hebt u bijvoorbeeld uw vakantiewoning van 100.000 euro volledig gefinancierd met vreemd vermogen, dan bent u in het huidige stelsel hierover geen belasting verschuldigd. Per saldo is uw vermogen en dus de grondslag voor het forfaitaire rendement nihil.

Vanaf 2022 wordt er echter gekeken naar de opbouw van uw vermogen en wordt er per onderdeel  een forfaitair rendement  berekend.
Voor 2022 wordt de heffing dan als volgt berekend:

Rendement woning 5,33% van 100.000                                               € 5.333
Rendement lening 3,03% van 100.000                                                 € 3.030

Totaal rendement                                                                                € 2.303

af: heffingsvrij rendement                                                                    €    400

Totaal rendement                                                                                 € 1.903

33% belasting over het rendement  van € 1.903 is € 627.

Mocht u uw beleggingen en vastgoed gefinancierd hebben met vreemd vermogen, dan kunt u dus veel duurder uit zijn dan nu het geval is.

Als u hierover vragen hebt of advies wilt hoe u dit kunt voorkomen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

 

 

 

 

Wilt u advies over dit onderwerp specifiek voor uw persoonlijke situatie?
Laat het ons weten.

Maak een afspraak