prognoses en analyses

« Overzicht vakgebieden

Prognose & analyse, wij duiden jouw cijfers

Wil je inzicht in de financiële mogelijkheden en ruimte van jouw bedrijf, bijvoorbeeld voor investeringen, uitbreidingen, overnames of (her-) financieringen? Wij maken de mogelijkheden inzichtelijk aan de hand van liquiditeits- & exploitatieprognoses. En dat houdt niet op met een document vol cijfers.

Wij geven de cijfers betekenis

Met de data uit deze betrouwbare analyse schuiven we bij jou aan. Samen geven we de cijfers betekenis. Want juist in het duiden van de getallen zit onze kracht.

Vereisten van instanties

Moet je voor een bepaalde bedrijfsontwikkeling prognoses aanleveren, bijvoorbeeld bij een financier, dan moeten deze cijfers aan bepaalde eisen voldoen. Wij kennen deze eisen en zorgen ervoor dat de betreffende instantie alle data krijgt in de gewenste of vereiste vorm voor acceptatie of goedkeuring.