Je bedrijf draait goed en je hebt geld over als DGA en wil dit graag beleggen, dit kan bijvoorbeeld door geld bij een vermogensbeheerder te plaatsen (aandelen en obligaties) of door zelf een beleggingspand te kopen.

Lijfrente 2023! Profiteer nog dit jaar van de fiscale voordelen

Gepubliceerd: 28-01-2019, laatst gewijzigd: 13-12-2023
  1. Verhoogde fiscale jaarruimte:

Voor personen met een pensioentekort is de fiscale jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremies in 2023 aanzienlijk verhoogd naar 30% van het inkomen dat wordt gebruikt voor pensioensparen. De maximale jaarruimte is eveneens gestegen van € 15.317 naar € 34.550.

  1. Uitbreiding van aftrekmogelijkheden:

Een opvallende verruiming is dat u nu tot vijf jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd lijfrentepremies kunt aftrekken. Voorheen was dit beperkt tot uw AOW-leeftijd. Deze uitbreiding biedt meer flexibiliteit bij het plannen van uw lijfrenteaankopen.

  1. Inhaalmogelijkheden:

In 2023 kunt u tot tien jaar (was zeven jaar) terug gebruikmaken van de jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremies. Als u de afgelopen tien jaar de volledige jaarruimte niet heeft benut, is het nu mogelijk om dit inhaalbedrag te storten, dit bedrag is verhoogd van € 8.065 naar maximaal € 38.000.

  1. Belastingaftrek en tariefvoordeel:

Het betalen van premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrenterekening of lijfrentebelegginsrecht leidt tot een extra aftrekpost. Het tarief voor aftrek kan oplopen tot maximaal 49,5%. Dit kan leiden tot aanzienlijk belastingvoordeel, vooral wanneer de uitkeringen in de toekomst tegen een lager belastingtarief worden belast.

  1. Let op de voorwaarden:

Zorg ervoor dat u voldoet aan de voorwaarden voor aftrek, aangezien de betaalde bedragen alleen aftrekbaar zijn bij onvoldoende pensioenopbouw.

  1. Tijdige betaling van premies:

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u de lijfrentepremies in 2023 betaalt. Alleen dan kun u deze nog in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting 2023.

  1. Toeslagen:

Een grote lijfrentestorting is aftrekbaar van uw belastbare inkomen in box 1 en de storting verlaagt ook uw eventuele belastbare inkomen van box 3. Mogelijk hebt u daardoor ook meer recht op zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag.

  1. Vermindering aanslagen voorgaande jaren:

Hebt u in de afgelopen vijf jaar lijfrentepremies betaald zonder de premies op te geven in de aangifte inkomstenbelasting en staat de aanslag al vast? Dan kunt u tot uiterlijk 31 december 2023 een verzoek tot vermindering indienen bij de inspecteur van de Belastingdienst.

Concluderend biedt het jaar 2023 unieke kansen voor belastingbesparing bij de aankoop van een lijfrente. Het is essentieel om tijdig te handelen en de specifieke voorwaarden en regels zorgvuldig te volgen om maximaal te profiteren van deze fiscale voordelen.

 

Wilt u advies over dit onderwerp specifiek voor uw persoonlijke situatie?
Laat het ons weten.

Maak een afspraak