Als de Avondklok er komt; dit moet je doen als werkgever

Gepubliceerd: 21-01-2021, laatst gewijzigd: 21-01-2021

Als vandaag blijkt dat de avondklok er komt moeten werkgevers actie ondernemen. Voor werknemers die tussen 20:30 uur en 4:30 uur over straat moeten in verband met hun werk, is een werkgeversverklaring nodig.

Ook winkels voor essentiële goederen moeten dan om 20:15 uur sluiten. Dat betekent dat die werknemers na sluiting van de winkel direct naar huis moeten kunnen gaan en binnen een kwartier thuis moeten zijn. Wat als dat niet kan of lukt? Dan is voor hen een werkgeversverklaring nodig. Ook een werknemer die in noodgevallen ’s nacht opgeroepen kan worden heeft zo’n verklaring nodig.

Zo'n verklaring is niet vormvrij. Op de website van de Rijksoverheid komt een formulier dat de werkgever (digitaal) moet invullen.
Uitprinten is niet verplicht, het formulier mag ook op de telefoon worden getoond.

Wie mag nog wel over straat?

De uitzonderingen op bovenstaande zullen, zo het nu lijkt, zijn:

  • Werknemers die van hun werkgever voor werk naar buiten moeten mogen tussen 20:30 uur en 4:30 uur over straat;
  • Als er ’s avonds mantelzorg wordt verleend;
  • In geval van een calamiteit;
  • Als de persoon zelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft;
  • Als de persoon naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland;
  • Als de persoon onderweg is in verband met een uitvaart en dit kan aantonen;
  • Als de persoon onderweg is in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kan aantonen;
  • Als de persoon in zijn eentje een aangelijnde hond uitlaat.

Door werkgeversorganisaties en belangenverenigingen wordt op dit moment nog gepleit, o.a. voor uitzonderingen voor geestelijken, ambtsdragers zoals politici, maaltijdbezorgers, hulpdiensten, mensen werkzaam in transport, zorgverleners en werknemers die bij het oplossen van een noodgeval nodig zijn, zoals loodgieters en technici. Het is nog niet bekend specifiek zal worden benoemd welke categorieën werknemers in aanmerking komen voor een uitzondering op de avondklok.

Eigen verklaring avondklok

Iedereen die na 20:30 uur over straat gaat heeft een verklaring nodig. Als een persoon niet voor het werk over straat gaat, is de ‘Eigen verklaring avondklok’ nodig. Ook hiervoor komt een modelformulier op de Rijksoverheid. Bij een calamiteit, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond is geen formulier nodig. Als iemand naar Nederland reist, dan moet wel aangetoond kunnen worden dat hij uit het buitenland komt (bijvoorbeeld met een vervoersbewijs) en waarom tijdens de avondklok wordt gereisd.

Wij wensen alle ondernemers sterkte in deze tijd. Heeft u vragen over de genomen maatregelen? Laat het ons dan weten.

Bel ons