Maatregelen m.b.t. Corona crisis

Gepubliceerd: 06-04-2020, laatst gewijzigd: 15-04-2020

Wat een ‘bijzondere’ tijd voor ons allen. Hoop dat alles goed met jullie gaat.

Aangaande de Corona-crisis zijn er een aantal regelingen in het leven geroepen ter verlichting van de eventuele financiële pijn. Hieronder uitleg van de twee belangrijkste regelingen, alsmede in documentatie bijgevoegd. Aan jullie de vraag om te beoordelen van welke regelingen jullie gebruik willen maken en of wij jullie hierbij moeten ondersteunen.

Tevens wil ik jullie even wijzen op onderstaand adres, waarin up-to date nieuws aangaande regelingen inzake corona wordt opgenomen : www.bentacera.nl/corona

De twee belangrijkste regelingen zijn op dit moment:

  1. Uitstel van betaling belastingen
  2. Tegemoetkoming loonkosten

1. Uitstel van betaling belastingen

Uitstel van betaling kan pas worden gebruikt als de aanslag is opgelegd en de betalingstermijn is verstreken. Wij kunnen jullie intern aanmelden voor uitstel van betaling.

De fiscale afdeling zoekt dan deze maand contact. Eerder is niet noodzakelijk, omdat je dan niet in verzuim bent.

Voor het aanmelden zijn de volgende gegevens benodigd:

-       Belastingsoort;
-       Periode waarop het uitstel betrekking heeft;
-       (te verwachten) hoogte van de aanslag.

Indien de aanslag al is opgelegd graag bijvoegen.

Een ‘snelle’ actie kan zijn de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 naar nihil zetten. Dan stopt het maandelijks betalen en krijg je het reeds betaalde retour.

Het zal wel 6 tot 8 weken kunnen duren voordat dit verwerkt is bij de Belastingdienst. Het verlagen van de aanslag kan natuurlijk ook.

2. Tegemoetkoming loonkosten

De tegemoetkoming in de loonkosten zal worden berekend aan de hand van de omzetdaling. De tegemoetkoming zal met terug werkende kracht vanaf 1 maart 2020 ingaan.

Besef graag wel dat bij gebruikmaking van de tegemoetkoming in de loonkosten als prestatie wordt geëist dat je de aangemelde personeelsleden niet mag ontslaan.

Als er 50% omzetdaling wordt verwacht is er recht op 45% tegemoetkoming in de loonkosten. Het UWV zal als voorschot 80% van de tegemoetkoming uit betalen.

Na afloop van de tegemoetkomingsperiode zal er afgerekend worden over de werkelijke omzetdaling. Voor de details zie de bijlage.

Indien van ‘uitstel van betaling’ gebruik wenst te worden gemaakt verkrijgen wij graag de benodigde gegevens.

Het is nog niet bekend welke gegevens benodigd zijn voor de ‘tegemoetkoming loonkosten’. Echter de verwachting is in ieder geval de loonkosten per periode en de verwachte omzetdaling.

Omdat er ‘slechts’ 80% wordt uitgekeerd als voorschot is het wellicht wenselijk voor de liquiditeit om de omzetdaling niet te voorzichtig in te schatten.

Wij wensen alle ondernemers sterkte in deze tijd. Heeft u vragen over de genomen maatregelen? Laat het ons dan weten.

Bel ons