Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleine-ondernemersregeling vervangen door een nieuwe. In plaats van korting op de BTW, kunt u vanaf 2020 kiezen voor vrijstelling.

Vernieuwde Kleine ondernemingsregeling

Gepubliceerd: 28-01-2019, laatst gewijzigd: 13-12-2023

Huidige regeling

Als u na aftrek van voorbelasting minder dan € 1.883 aan BTW aan de Belastingdienst moet betalen, heeft u recht op vermindering van het te betalen BTW-bedrag. Hoe groot de vermindering is, hangt af van het te betalen BTW-bedrag als u de regeling niet zou toepassen.

Veranderingen

Gaat u gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling, dan hoeft u geen BTW-aangifte meer te doen. Daarvoor gelden twee voorwaarden:

1. uw winstmarge mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar; en

2. uw bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd.

Een tweede, misschien wel belangrijkere verandering is dat de kleineondernemersregeling vanaf 2020 ook gaat gelden voor rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s. Nu hebben alleen IB-ondernemers (zzp’er, zelfstandige of eenmanszaak) en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals een vof of maatschap, recht op belastingvermindering.

Geen BTW-aangifte

Als u vanaf 2020 kiest voor de nieuwe regeling, dan:

  • mag u geen BTW meer in rekening brengen bij klanten.
  • kunt u de BTW die andere ondernemers bij u in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.
  • hoeft u geen BTW-aangifte meer te doen. De vrijstelling geldt voor ten minste drie jaar. U moet uw omzet wél bijhouden voor de in-komstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Aanmelden

Als u op dit moment een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de BTW heeft, meldt de Belastingdienst u automatisch aan voor de nieuwe kleineondernemersrege-ling. Wilt u in aanmerking komen voor de nieuwe regeling? Aanmelden kan vanaf  1 juni 2019 en moet vóór 20 november 2019.

Onze adviseur kan u bijstaan bij de aanvraag van de nieuwe kleineondernemersregeling.

Bron: Aan de Orde #2 – 2019

Wilt u advies over dit onderwerp specifiek voor uw persoonlijke situatie?
Laat het ons weten.

Maak een afspraak